Skip to content

3D terrain

3D modelování terénu a chování vody v něm

Elixír do škol uspořádal v březnu 2022 v Praze mezinárodní přehlídku učitelských projektů Science on Stage. Chtěl jsem se na ni podívat alespoň na jeden den, ale v létě 2021 ve mě uzrála myšlenka, proč vlastně nepřihlásit rovnou jeden z projektů. Volba byla jasná. Kombinace mého oblíbeného 3D tisku a zeměpisu. Výsledkem jsou různé inspirace do výuky technologií i zeměpisu, které jsem shrnul v projektu týkajícím se chování vody v krajině. Na této stránce najdete jejich souhrn. V každé části nejdříve česky a pak anglicky.

3D modelling of terrain and the behavior of water in it

This page is dedicated to the festival Science on Stage 2022 in Prague. I decided to register for this event with my project about 3D modelling of a terrain and behavior of water in it. It's a great combination of my favourite school subjects - geography and technology. Every part has czech and english version.

1) Generátor terénu / Terrain generator

Tím to vše začalo. Oblíbil jsem si stránku Terrain to STL, protože si zde vygeneruji část povrchu planety a rovnou mohu tisknout. Na webu https://jthatch.com/Terrain2STL/ si nastavíte pozici a velikost červeného obdélníku na nějaké místo na světě. Pak zvolte převýšení a dole klikněte na tlačítko Generovat. Následně (podle veliksoti vašeho obdélníku hned nebo za chvíli) se vedle objeví tlačítko stáhnout do souboru ZIP (kde je uložen soubor STL).

I love web Terrain to STL, because you can easily generate a terrain map of a part of the Earth and then you can directly print it. On the web https://jthatch.com/Terrain2STL/ place a red rectangle on some place in the world. Then choose appropriate vertical scaling and then click down on Generate button. Immediatelly (it depends on how big id your rectangle) appears to the right second button to Download your terrain as STL in a ZIP file.

2) Tisk modelu / Printing model

V této fázi je potřeba umět zacházet s vaším programem pro přípravu k tisku (Slicer) a vaší 3D tiskárnou, proto se omezím hlavně na tip, abyste zkusili váš model vytisknout jednou klasicky, položený na podložku vodorovně. To vyniknou vrstevnice. Pokud má voda po modelu dobře stékat, vytiskněte model na výšku a navíc jej před použitím navlhčete vodou s jarem na nádobí.

At this stage, you need to know how to use your program named Slicer and your 3D printer, so I'll limit myself mainly to the tip to try to print your model once in the classic way, laying it horizontally on the printbed. This will make the contours stand out. If you want the water to run well over the model, print the model portrait style, plus dampen it with dish detergent before using it.

3) Řeka / A river

If you can try to improve your model, make your own river for example in Paint 3D and 3D Builder, or in Tinkercad. Then you can see, how water behaves in different parts of it.

Stažení / Download

Pokud nemáte čas, výše uvedený model řeky si můžete rovnou stáhnout, vytisknout a hrát si 🙂

If you don't have much time, you can download this model, print and play 🙂

river.zip

Kontakt

Máte-li nějaké dotazy, prosím napište mi.

If you have any question, please write me.

martin.gembec [at] gmail.com

https://www.facebook.com/martin.gembec