Skip to content

3D terrain

For english please click (to go down on this page)

3D modelování terénu a chování vody v něm

Elixír do škol uspořádal v březnu 2022 v Praze mezinárodní přehlídku učitelských projektů Science on Stage. Chtěl jsem se na ni podívat alespoň na jeden den, ale v létě 2021 ve mě uzrála myšlenka, proč vlastně nepřihlásit rovnou jeden z projektů. Volba byla jasná. Kombinace mého oblíbeného 3D tisku a zeměpisu. Výsledkem jsou různé inspirace do výuky technologií i zeměpisu, které jsem shrnul v projektu týkajícím se chování vody v krajině. Na této stránce najdete jejich souhrn.

1) Generátor terénu / Terrain generator

Tím to vše začalo. Oblíbil jsem si stránku Terrain to STL, protože si zde vygeneruji část povrchu planety a rovnou mohu tisknout. Na webu https://jthatch.com/Terrain2STL/ si nastavíte pozici a velikost červeného obdélníku na nějaké místo na světě. Pak zvolte převýšení a dole klikněte na tlačítko Generovat. Následně (podle veliksoti vašeho obdélníku hned nebo za chvíli) se vedle objeví tlačítko stáhnout do souboru ZIP (kde je uložen soubor STL).

Pohled do aplikace STL Generator - vpravo vybíráme místo podle souřadnic. Např. 50 latitude a 15 longitude je ČR. / Screenshot of STL Generator website. On the right side we can choose our position.
Pohled do aplikace STL Generator - vpravo vybíráme místo podle souřadnic. Např. 50 latitude a 15 longitude je ČR. / Screenshot of STL Generator website. On the right side we can choose our position.
Ovládání červeného boxu - jeho velikosti, násobku zvětšení a také důležitá položka vertical scaling (převýšení - doporučuji alespoň 2) / Red box parameters - important is vertical scaling (I prefer at least 2).
Ovládání červeného boxu - jeho velikosti, násobku zvětšení a také důležitá položka vertical scaling (převýšení - doporučuji alespoň 2) / Red box parameters - important is vertical scaling (I prefer at least 2).

2) Tisk modelu

V této fázi je potřeba umět zacházet s vaším programem pro přípravu k tisku (Slicer) a vaší 3D tiskárnou, proto se omezím hlavně na tip, abyste zkusili váš model vytisknout jednou klasicky, položený na podložku vodorovně. To vyniknou vrstevnice. Pokud má voda po modelu dobře stékat, vytiskněte model na výšku a navíc jej před použitím navlhčete vodou s jarem na nádobí.

3) Řeka 

V případě, že chcete vylepšit svůj model, zkuste například vymodelovat umělou řeku. Tu můžete nakreslit dokonce jen v 3D malování a tento model vzápětí sloučíte v 3D Builderu. Není k tomu tedy třeba nic víc, než programy pro Windows 10 (najdete v Microsoft Store).

Stažení

Pokud nemáte čas, výše uvedený model řeky si můžete rovnou stáhnout, vytisknout a hrát si 🙂 river.zip

Mapa Evropy k prosvícení (a další mapy)

V rámci Science on Stage jsem prezentoval ještě další výhodu tisku 3D modelu terénu. Pokud vytiskneme větší území, např. mapu Evropy, můžeme ji umístit do boxu, v němž na mapu zespodu svítíme LED pásky, čímž vytisknou pohoří. Určitě by bylo zajímavé a plánuji to zkusit, jak by mapa vypadala vytištěná ve více barvách. Ale i v bílé verzi prosvícené modře to bylo názorné a věřím, že by se líbilo nejednomu zeměpisáři.

Model Evropy ke stažení: Europe.zip
Model Evropy - 2× zvětšený, rozdělený na 4 části (tisknutelné na Prusa i3): Europe200-4parts.zip
Himálaj: Himalaj.zip
Střední Evropa: Central_Europe.zip
Alpy a Česko: Alps_CZ.zip
Česká republika: Czech_Republic.zip
Krkonoše: Krkonose.zip

Nad boxem s prosvícenou mapou Evropy visí raketoplán, který má vysvětlovat, jak data pro 3D terén vznikla snímáním radarem na raketoplánu.
Nad boxem s prosvícenou mapou Evropy visí raketoplán, který má vysvětlovat, jak data pro 3D terén vznikla snímáním radarem na raketoplánu.
Prosvícená 3D mapa Evropy / Europe 3D map in blue light going through.
Prosvícená 3D mapa Evropy. V místě ČR je vložena speciální SonS 2022 visačka ČR.
Himálaj ve 3D - nahoře teče voda údolím Brahmaputry za hlavním hřebenem pohoří. Vpravo teče Mekong. / Himálaj - on top is Brahmaputra river behind the highest part of Himalaya mountains. To the right is Mekong river.
Himálaj ve 3D - nahoře teče voda údolím Brahmaputry za hlavním hřebenem pohoří. Vpravo teče řeka Mekong.

Kontakt

Máte-li nějaké dotazy, prosím napište mi.

martin.gembec [at] gmail.com

https://www.facebook.com/martin.gembec

 

3D modelling of terrain and the behavior of water in it

This page is dedicated to the festival Science on Stage 2022 in Prague. I decided to register for this event with my project about 3D modelling of a terrain and behavior of water in it. It's a great combination of my favourite school subjects - geography and technology.

1) Generátor terénu / Terrain generator

Tím to vše začalo. Oblíbil jsem si stránku Terrain to STL, protože si zde vygeneruji část povrchu planety a rovnou mohu tisknout. Na webu https://jthatch.com/Terrain2STL/ si nastavíte pozici a velikost červeného obdélníku na nějaké místo na světě. Pak zvolte převýšení a dole klikněte na tlačítko Generovat. Následně (podle veliksoti vašeho obdélníku hned nebo za chvíli) se vedle objeví tlačítko stáhnout do souboru ZIP (kde je uložen soubor STL).

I love web Terrain to STL, because you can easily generate a terrain map of a part of the Earth and then you can directly print it. On the web https://jthatch.com/Terrain2STL/ place a red rectangle on some place in the world. Then choose appropriate vertical scaling and then click down on Generate button. Immediatelly (it depends on how big id your rectangle) appears to the right second button to Download your terrain as STL in a ZIP file.

Pohled do aplikace STL Generator - vpravo vybíráme místo podle souřadnic. Např. 50 latitude a 15 longitude je ČR. / Screenshot of STL Generator website. On the right side we can choose our position.
Screenshot of STL Generator website. On the right side we can choose our position.
Ovládání červeného boxu - jeho velikosti, násobku zvětšení a také důležitá položka vertical scaling (převýšení - doporučuji alespoň 2) / Red box parameters - important is vertical scaling (I prefer at least 2).
Red box parameters - important is vertical scaling (I prefer at least 2).

2) Printing model

At this stage, you need to know how to use your program named Slicer and your 3D printer, so I'll limit myself mainly to the tip to try to print your model once in the classic way, laying it horizontally on the printbed. This will make the contours stand out. If you want the water to run well over the model, print the model portrait style, plus dampen it with dish detergent before using it.

3) A river

If you can try to improve your model, make your own river for example in Paint 3D and 3D Builder, or in Tinkercad. Then you can see, how water behaves in different parts of it.

Download

If you don't have much time, you can download this model, print and play 🙂 river.zip

Other maps (Europe map transparent for light)

On the Science on Stage 2022 I presented also other useful method of presenting 3D printed terrain maps. When we are printing bigger part of the Earth, for example map of the Europe, we can place it in the box, in which on the bottom are LED strip lights. Thanks to this we can see mountains much better. I hope tha best will be to print the map in different colors (I still plan to try it). I hope it wil be great for other Geography teachers.

Model of Europe ke stažení: Europe.zip
Europa twice size and in four parts (well printable on Prusa i3): Europe200-4parts.zip
Himalayas: Himalaj.zip
Central Europe: Central_Europe.zip
The Alps and the Czech Republic: Alps_CZ.zip
The Czech Republic: Czech_Republic.zip
Krkonoše (Giant Mountains in the Czech Republic): Krkonose.zip

Nad boxem s prosvícenou mapou Evropy visí raketoplán, který má vysvětlovat, jak data pro 3D terén vznikla snímáním radarem na raketoplánu.
Data for 3D modell was aquired by space shuttle SAR radar, so Atlantis is above the Europe map box.
Prosvícená 3D mapa Evropy / Europe 3D map in blue light going through.
Europe 3D map in blue light going through. In central Europe is lying special 3D map of the Czech Republic as a SonS 2022 tag.
Himálaj ve 3D - nahoře teče voda údolím Brahmaputry za hlavním hřebenem pohoří. Vpravo teče Mekong. / Himálaj - on top is Brahmaputra river behind the highest part of Himalaya mountains. To the right is Mekong river.
Himalayas in 3D - on top is Brahmaputra river behind the highest part of Himalaya mountains. To the right is Mekong river.

Contact

If you have any question, please write me.

martin.gembec [at] gmail.com

https://www.facebook.com/martin.gembec