Skip to content

Astronomie ve výuce

Dalekohledy ve výuce fyziky

Na kongerenci Elixíru do škol 2021 jsem se zapojil s dílnou o dalekohledech. Záznam je na slideslive.

Stellarium - řešené úlohy do výuky

V minulosti jsem vytvořil sadu úloh do výuky. Část z nich se týkala programu Stellarium. Na základě zkušeností s nimi a s tím, co jsem načerpal na webináři Pavla Jirmana, sdílím revidovanou verzi, kterou jsem prezentoval na Dílnách Heureky v Olomouci 2022 - PDF dokumentu Stellarium.

Zde jsme také měli možnost diskutovat o zařazení astrofyzikálních témat do výuky fyziky. Domnívám se, že některá témata fyziky by se měla učit přímo na astrofyzikálních příkladech. Inspirací vám mohou být dvě povedené vysokoškolské práce:

Vladimír Štefl, Jiří Krtička - Didaktika astrofyziky - původně práce z roku 2003 z Masarykovy univerzity v Brně má dnes web: https://monoceros.physics.muni.cz/astrodidaktika/

Jan Vaverka - Návrh volitelného předmětu Astronomie a astrofyzika pro gymnázia - práce z roku 2022, která získala cenu děkana Technické univerzity v Liberci a shrnuje astronomická témata, historii, astrofyziku a kosmonautiku v jednotlivých lekcích. První verze je nyní redigována několika astronomickými institucemi a bude se pracovat na opravené a vylepšené verzi druhé, která zahrne i objevy JWST a navíc budou všechny lekce pojaty jako dvouhodinovky.

Pokud máte účet na Nearpodu, sdílím s vámi interaktivní prezentaci ze setkání.

Eratosthenův experiment

Na jaře 2022 jsme s žáky 8. tříd ZŠ ul. 5. května v Liberci měřili délku stínu metrové tyče. Protože jsme měření provedli kolem místního pravého poledne dne 21. března, krátce po astronomické jarní rovnodennosti (nastala 20. 3. v 17:33), mohli jsme z měření délky oblouku mezi rovníkem a naší školou změřit velikost Země (o rovnodennosti svítí Slunce na lidi na rovníku přesně shora). Ještě zajímavější by bylo porovnání naměřených údajů s jinou školou na stejném poledníku, která měřila ve stejný den. Zatím jsem však data ze školy na Sicílii nedostal.

Podrobnosti o experimentu si přečtěte na astro.cz.

K vysvětlení jsem v terénu využil jednoduché nákresy a výpočtem jsme pak dostali velmi přesně obvod Země, který činí známých asi 40 000 km. Stín měl 120 cm, svíral úhel 50,19° (dle našich výpočtů).