Skip to content

Další digi-centra

Digitální centrum v Liberci je jen střípkem z mozaiky dalších center Elixíru do škol. Kromě mnoha fyzikálních center již vznikají i další digitální centra.

Poté, co vznikla také centra v Brně a v Praze, založil Jaroslav Mašek také Virtuální digicentrum. V říjnu 2019 pak přibyla také centra při univerzitách v Hradci a Plzni. V roce 2020 vzniklo humanitní digicentrum v Ostravě.

Stránka Elixíru do škol věnovaná všem DIGI centrům: www.elixirdoskol.cz/digitalni-technologie-v-centrech.

Společný kalendář akcí všech DIGI center: