Skip to content

Na podzim 2023 nám Kateřina Čiháčková přiblížila svět 3D tisku a modelování. Její web 3D tisk pro školy se nám stal velkou inspirací. Seznámili jsme se tehdy i s prostředím Tinkercadu. Ten však nabízí i modelování elektrických obvodů a dokonce modelování objektů pomocí kódu.

V únoru 2024 jsme tedy vyzkoušeli Tonkercad Codeblocks. Byla to myslím skvělá inspirace, ukázka propojení předmětů a zábava.

Z Katky webu jsme si nejprve půjčili nápad vyrobit rohové kostičky držící tyčky, když si chceme vyrobit "drátový" model geometrických těles. Ukázali jsme si, jak se taková kostička s válcovou dírou pro tyčku modeluje klasickou cestou v Tinkercadu a vedle toho si pak ukázali porovnání, jak to umí Tinkercad rychle vymodelovat pomocí kódu.

Kostičky s otvory pro tyčky, vhodné pro výrobu sítě geometrického tělesa (krychle, kvádr, metr krychlový ap.) nebo po úpravě využitelný v chemii.
Kostičky s otvory pro tyčky, vhodné pro výrobu sítě geometrického tělesa (krychle, kvádr, metr krychlový ap.) nebo po úpravě využitelný v chemii.

Nakonec se ukázalo, že v situaci, kdy potřebujeme něco vymodelovat přesně podle daných parametrů a především když potřebujeme generovat mnoho stejných objektů, je modelování pomocí kódu jedinou cestou, jak toho rychle dosáhnout. A navíc tím procvičujeme kódování s bloky.

Opakování stejných tvarů s nastavením jejich velikosti a počtu.
Opakování stejných tvarů s nastavením jejich velikosti a počtu (kód: Lenka Nováková)

Při hraní si s kódem jsem jako inspiraci pomocí opakování tvaru šestiúhelníku vytvořil jakýsi obal na květináč, nebo kryt na lampu. Na základě toho nám povedenou misku zasdílela Lenka Nováková:

Řešíme především tato témata:

 • Jak pracovat s tím, co vidíme na obrazovce (printscreen, výstřižek, další nástroje pro screeny, kreslení do nich, nahrávání obrazovky)
 • Jak si co nejvíce ušetřit práci (Canva, Photofiltre)
 • Exit lístek - test nabytých schopností (vytvořit lístek pro zpětnou vazbu s průhlednými obrázky) – ukázka, co vytvořit. Hotový lístek zasdílejte na elixirict@gmail.com.

Výstupy ze setkání:

 • Prezentace s odkazy na různé způsoby sejmutí obrazovky a nástroji podobného charakteru.
 • Exit lístky vytvořené v Canvě nebo vyplněný exit lístek. Publikováno s laskavým svolením účastníků.
 • Coda je opravdu zajímavá aplikace na tvorbu praktických tabulek. Vrátíme se k ní později na nějakém setkání.
 • ChatGPT4 je vážně o něco dokonalejší a vtipnější 🙂
 • Setkání jsou relax a i v tak náročné době, jako je uzavírání známek, stálo za to se sejít a porovnat si, kdo co umíme s obrázky a Canvou.

Nějaké ty obrázky:

Martin je ďábel DIGI center Elixíru? Cilka prý dává 5 Martinů :-)
Martin je ďábel DIGI center Elixíru? Cilka prý dává 5 Martinů 🙂
Iveta je držák našeho DIGI centra. Poznáte to podle toho, když jí Martin volá, protože na začátku setkání tu není. Obvykle chodí jako první 🙂
Míša dává 5 Martinů. Je velkým nositelem inspirace. Stíhá kromě Elixírů i setkání v rámci NPI !!
Pavel má i pěkné průhledné logo, ale nechtělo se mu ho zprůhledňovat, tak si o něj prostě napsal 🙂
Tento obrázek prý Cilce vygenerovala AI s tím, že dotaz zněl asi takto: Vytvoř vtipný obrázek jak se vaří čaj jak by ho vytvořil učitel
Tento obrázek prý Cilce vygenerovala AI s tím, že dotaz zněl asi takto: Vytvoř vtipný obrázek jak se vaří čaj jak by ho vytvořil učitel

Jaké bylo Cilky překvapení, když jsme výše uvedený obrázek předložili ChatGPT4 s dotazem, co je na něm vtipného a ukázalo se, že jsou to hlavně texty, které nejdou ani přečíst 🙂

Na obrázku je série ilustrací, které zobrazují různé šálky a konvice s čajem, každá s humorným popiskem, který přirovnává proces přípravy čaje k různým školním předmětům nebo vzdělávacím konceptům. Například:

 • Matematika: "Tea, correct to two decimal places." (Čaj, správný na dvě desetinná místa) – naznačuje přesný a metodický přístup k vaření čaje, jako by byl matematický výpočet.
 • Literatura: "Tea, steeped in metaphor and simile." (Čaj, naložený v metafoře a přirovnání) – hraje na slova s tím, jak by čaj byl připravený, kdyby byl literární dílo plné obratů a stylistických prostředků.
 • Historie: "Tea, steeped as long as the Hundred Years' War." (Čaj, luhovaný tak dlouho jako Stoletá válka) – humorně přehání délku času potřebného k luhování čaje s odkazem na historickou událost.

Tento obrázek je vtipný, protože používá inteligentní slovní hříčky a odkazy na akademické disciplíny, které by byly známé učiteli, čímž spojuje koncepty z různých oblastí znalostí s obyčejným denním úkonem, jakým je vaření čaje.

A takto se s generováním obrázku vypořádal DALL.E v ChatGPT4 (A humorous illustration of a teacher making tea in a classroom setting):

Závěrem avízo od Cilky - rozhodně v Canvě zkuste i výukové video. Ve třídě se dokonce s žáky dohodla, že na to mají jen tuto vyučovací hodinu a že odteď, tedy od pokynu na začátku hodiny, že nesmí nikdo nic říct. Domlouvali se jen posunky apod. A výsledky byly moc pěkné. Založené na šabloně v Canvě.

A ukázka tabulky v Coda.io s vyhodnocením testu. Zajímavé a jednoduché na použití.

Okolnosti zapříčinily přesun termínu tradičního vánočního vyrábění na konec prosince. Musíme říct, že i když to pro některé z vás znamenalo stopku kvůli rodinám, řada dalších tento termín s nadšením uchopila s nadšením. Konečně jsme se mohli sejít v klidu a odpočatí a opravdu pořádně si pohrát.

Jako hlavní cíl jsme si určili vyrobit "hračku", kdy se snažíme pohybovat očkem podél drátu, ale nedotknout se jej. Každý dotek je zaznamenán. A o to se staral Micro:bit. Nabízím ukázkové verze programu. V jedné si počítáme počet dotyků. V druhé máme časový limit a snažíme, aby hra neskončila naším třetím dotekem.

Programovali jsme v prostředí Makecode a vzorové ukázky nabízíme ke stažení. Na stránce makecode.microbit.org je načtěte, nebo do něj přetáhněte myší. Micro:bit připojte vodiči s krokosvorkami - klikatý drát jednou z nich na Pin0 a drát s očkem druhou na Pin GND. Soubory s čísly 1 až 3 jsou různé verze od Martina G. a verzi DOTYKOVKA mi poslala Míša N.

Hra doteky s Microbitem - stažení v ZIP.

Příjemným doplňkem byla ukázka, jak lze pokročile propojit Micro:bit s různými robotickými "hračkami", které nám předvedl Dalimil Keršláger z Gymnázia Jeronýmova v Liberci. Za všechny zatím přikládáme alespoň ukázku robopsa, který je programován pomocí příkazů nahrávaných do Micro:bitu a ten to pak posílá do elektroniky robota. A podobně jsme viděli i další udělátka. Využíval se i ovladač s joystickem, kde byl druhý Micro:bit a oba spolu komunikovaly přes rádio. Za mě moc pěkné pokročilé využití Micro:bitů.

Třetím a opravdu milým vrcholem setkání bylo vyrábění na laserové řezačce a gravírovačce. Vznikaly moc hezké krabičky, které si účastníci sami vyzdobili. Rád bych vyzdvihl ornamenty, které pracně naskládala na svou krabičku Míša Němcová. Její podklady sdílím, aby je mohl někdo použít rychleji, případně si podobnou krabičku rovnou vyřezat.

Zdrojové obrázky - Celtic Designs, Dragon Carving
Krabička - Corel Draw verze s keltskými vzory, SVG verze
celtic_designs_from_illuminated_manuscript

Akce měla velmi příjemnou atmosféru a rozhodli jsme se, že oslovíme síť našeho centra s prosbou, ať si pokud možno udělají čas i v roce 2024, abychom se v podobném duchu mohli scházet každoročně na pravidelném povánočním, předsilvestrovském setkání. V roce 2024 se jako nejvhodnější jeví pondělí 30. prosince od 9:00. Zapište si toto datum do kalendářů.

Ilustrační obrázek na začátku vznikl z kostiček, se kterými pracujeme ve výuce tématu bity, bajty a kódování bitmapových obrázků. Zdrojová data brzy na Printabeles.com.

Na listopadovém setkání proběhla inspirace, jak se dotknout prakticky tématu sítě a hardware. Kroimě záznamu nabízíme také odkazy na zajímavé doplňující materiály:

Téma HW a sítě v novém RVP ZV: https://revize.edu.cz/nova-informatika-v-rvp-zv

Web O počítačích pana Roubala: 1. kapitola: HW, 2. kapitola: sítě

ČT Edu: Datová lhota, vhodné i pro 1. stupeň

Khanova škola: 1. kapitola: digitální informace, 2.: počítače, 3.: internet

K praktické části ještě dodatek k příkazovému řádku

Zadáváme-li více příkazů za sebou, můžeme ten předchozí vyvolat pomocí šipky nahoru na klávesnici.

Příkaz ipconfig nás informuje o adresách počítače u jednotlivých síťových adaptérů, proto tam najdeme nejčastěji položku Ethernet (klasická síťová karta přes pevný kabel) a Wireless LAN adapter (přes bezdrátovou technologii WiFi).

Příkaz ping ověří dostupnost počítače v síti, např. toho WiFi routeru, pokud zadám ping 192.168.2.1. Pokud příkaz ping zapíšeme s parametrem /t (lze též -t) tak se bude vypisovat, dokud jej nepřerušíme CTRL+C. Tak lze testovat kvalitu spojení, zda nekolísá, nebo kde je přesně v síti výpadek − nedostupný počítač.

Příkaz tracert vypíše cestu do cílového počítače a přes které uzly sítě jsme se do něj dostali. Zadáme-li trasování do webového serveru, dozvíme se i jeho IP adresu. Např. www.seznam.cz je třeba 77.75.79.222

Setkání v říjnu 2023 jsme věnovali webu 3D tisk ve škole s Kateřinou Čiháčkovou. K dispozici je záznam prezentace o 3D tisku a ukázky webu https://3dtisk-proskoly.cz/ − zde hledejte i další inspiraci a návody.

Prezentaci 3D tisk ve škole nabízíme rovněž v PDF ke stažení.

Na setkání jsme zkusili modelovat v programech Tinkercad a OnShape. Níže jsou k tomu ke stažení návody.

Prezentace pro Tinkercad + návod na tvorbu duté krychle v Tinkercadu

Prezentace OnShape