Skip to content

Na podzim 2023 nám Kateřina Čiháčková přiblížila svět 3D tisku a modelování. Její web 3D tisk pro školy se nám stal velkou inspirací. Seznámili jsme se tehdy i s prostředím Tinkercadu. Ten však nabízí i modelování elektrických obvodů a dokonce modelování objektů pomocí kódu.

V únoru 2024 jsme tedy vyzkoušeli Tonkercad Codeblocks. Byla to myslím skvělá inspirace, ukázka propojení předmětů a zábava.

Z Katky webu jsme si nejprve půjčili nápad vyrobit rohové kostičky držící tyčky, když si chceme vyrobit "drátový" model geometrických těles. Ukázali jsme si, jak se taková kostička s válcovou dírou pro tyčku modeluje klasickou cestou v Tinkercadu a vedle toho si pak ukázali porovnání, jak to umí Tinkercad rychle vymodelovat pomocí kódu.

Kostičky s otvory pro tyčky, vhodné pro výrobu sítě geometrického tělesa (krychle, kvádr, metr krychlový ap.) nebo po úpravě využitelný v chemii.
Kostičky s otvory pro tyčky, vhodné pro výrobu sítě geometrického tělesa (krychle, kvádr, metr krychlový ap.) nebo po úpravě využitelný v chemii.

Nakonec se ukázalo, že v situaci, kdy potřebujeme něco vymodelovat přesně podle daných parametrů a především když potřebujeme generovat mnoho stejných objektů, je modelování pomocí kódu jedinou cestou, jak toho rychle dosáhnout. A navíc tím procvičujeme kódování s bloky.

Opakování stejných tvarů s nastavením jejich velikosti a počtu.
Opakování stejných tvarů s nastavením jejich velikosti a počtu (kód: Lenka Nováková)

Při hraní si s kódem jsem jako inspiraci pomocí opakování tvaru šestiúhelníku vytvořil jakýsi obal na květináč, nebo kryt na lampu. Na základě toho nám povedenou misku zasdílela Lenka Nováková:

Na Facebookové stránce učíme informatiku uvedl Petr Trámek odkaz na článek o dvoubarevném tisku na tiskárně Prusa Mini. Napadlo mě v té souvislosti ukázat, že běžně tiskneme vícebarevně na větší Mk3S, samozřejmě pouze ve svislém směru.

Jako příklad vícebarevného objektu jsem vybral visačku jednoho z mých žáků (jedná se samozřejmě o první pokus - práci podle návodu na Youtube Prusa).

Jak je vidět, tištěno to pak bylo z černého, šedého a červeného filamentu PLA. Trik na vícebarevný tisk ve svislém směru je samozřejmě jednoduchý. Každý objekt končí v jiné výšce. Zde destička ve 2 mm, meč ve 3 mm a nápis ve 3,3 mm výšky. Při tisku s výškou vrstvy 0,15 mm se tedy nápis vytiskne červeně dvěma vrstvami na šedém podkladu. Dvě vrstvy jsou naprosté minimum pro správný odstín, raději bych volil i tři. Ale zase pokud někdy zvolíte jen jednu, můžete to využít pro míchání barev (např. jedna vrstva modré na žlutém podkladu dá zelenou).

Přípravu k tisku provedeme v Prusa Sliceru tak, že po vložení a stisknutí Slicovat přejdeme na sloupeček vpravo od hlavní plochy a najdeme vrstvy, kde potřebujeme vyměnit barvu  a prostým kliknutím vložíme tuto změnu barvy. Výhodou je, že hned vidíme, zda jsme změny vrstev nastavili správně.

Pokud po kliknutí zjistíme, že jsme se trefili o vrstvu vedle, stačí kliknout znova a značka na změnu barvy zase zmizí a můžeme proces zopakovat v jiné vrstvě. Pro jemný posun mezi vrstvami můžeme po kliknutí na svislý posuvník používat šipky. To se hodí i při kontrole před tiskem obecně.

Poslední sada snímků ukazuje průběh tisku. Tiskárna vždy pípne (pokud máme zapnutý zvuk), hlava odjede doprava dopředu a my můžeme vyměnit filament. Tiskárna poprosí o kontrolu čistoty barvy a po stisku Pokračovat vytlačí ještě trochu filamentu, přičemž jej rychle odeberu, když najíždí zpět na dotisk výrobku. Výsledkem je pěkný tříbarevný výrobek.