Skip to content

Na dalším setkání jsme si prohloubili své schopnosti ovládat ozoboty. Hlavním tématem bylo programování v ozoblockly.com. Vytvořil jsem jednoduchý návod ke stránce games.ozoblockly.com, kde je vhodné s žáky začít díky aplikacím Shape Tracer. Dále je tam návod na programování ozobota pomocí kalibračního terčíku. Nakonec k vlastnímu programování v ozoblockly.com jsem také vyrobil krátký návod.

...celý článek "Tipy do výuky s ozoboty"

V rámci Elixíru digitálních technologií jsme se domluvili, že bychom měli učitelům nabídnout i konkrétní pomoc. Jako první vlaštovku jsme zvolili nákup ozobotů. Ty jsou sice už čím dál častěji využíváni i v běžné výuce, ale zdaleka ještě nejsou tak rozšířeni. Proto jsem velmi rád, že mohu poděkovat lidem z Elixíru, že nám zakoupili sadu 8 + 8 ozobotů, byť ještě nebyly k dispozici na říjnovém setkání. Naštěstí se je podařilo doručit na ZŠ v Hodkovicích a od listopadu budou k dispozici i dalším. ...celý článek "Seznámení s ozoboty"

Naše první setkání ve školním roce 2018/2019 bylo celkově už třetím, ale od září to bereme v Elixíru tak nějak víc oficiálně, protože kromě našeho centra v Liberci už začínají přípravy na rozjezd dalších center, tak se už v Liberci snažíme pracovat tak, jak jsme si předsevzali. ...celý článek "Setkání v září 2018"

Na prvním setkání jsme věnovali čas také zamyšlení se nad stavem výuky, hodinovou dotací i vybavením naší školy. Protože jsme si v nabitém programu úvodního setkání nenašli čas na shrnutí myšlenek, domluvili jsme se, že se k nim ještě vrátíme. ...celý článek "Zpětná vazba z prvního setkání"